خودرو

فرمول عجیب قیمت‌گذاری خودرو در ایران

بسیاری از کارشناسان خودروسازی بر این باور بودند که حاشیه بازار را هم خود خودروسازان تعیین می‌کنند و بنابراین، این فرمول قیمت‌گذاری چالش‌های زیادی را ایجاد خواهد کرد و عملاً به ضرر مصرف‌کنندگان تمام خواهد شد.

ادامه مطلب
نحوه محاسبه خسارت تصادف رانندگی در ایران

محاسبه خسارت تصادف رانندگی در ایران بسیار عجیب است که شاید از آن بی‌خبرید. ‏این فرمول عجیب تا آنجا پیش می‌رود که اگر شما با پراید تصادف کنید بیشتر به ضررتان است تا با ‏سراتو و حتی بی ام و!‏

ادامه مطلب