درخواست کارشناسی خودرو

فرم درخواست کارشناسی خودرو


پس از تکمیل فرم زیر و ثبت درخواست کارشناسی، تا لحظاتی دیگر با شما تماس گرفته خواهد شد

قیمت کارشناسی کامل (بدنه، فنی و آپشن ها):-
قیمت کارشناسی کامل با نامه رسمی : -
درخواست کارشناسی خودرو

کارشناسی کامل(رنگ،بدنه و آپشن ها) با استفاده از کارشناسان مجرب ودستگاه های تخصصی (تست رنگ دیجیتالی خودرو،دیاگ،تست باتری،تست رادیاتور و غیره) انجام می شود.