کارشناسی قیمت خودرو چگونه انجام می شود

آموزش کارشناسی خودرو

تعیین قیمت خودرو به موارد زیادی بستگی دارد که موارد ان را در این مقاله شرح داده ایم ولی برای کارشناسی قیمت خودرو نیازبه یک کارشناس بدنه و فنی خودرو می باشد که کارشناسان شرکت تابش خودرو با کارشناسی کامل بدنه، فنی و آپشن های خودرو، هم وضعیت سلامت خودرو را بررسی می کنند و […]