کارشناسی خودرو توسط با تجربه ترین کارشناسان
کارشناسی شامل بررسی رنگ، بدنه،فنی و آپشن ها به صورت چشمی و با استفاده از دستگاه های تخصصی(دستگاه ضخامت سنج دیجیتالی رنگ،دیاگ و غیره) و به همراه گزارش مکتوب و با هزینه کارشناسی مناسب می باشد. شما میتوانید با پر کردن فرم زیر و یا از طریق تماس تلفنی با مجموعه ما، درخواست خود را ثبت نمایید
کارشناسی خودرو
کارشناسی کامل به همراه گزارش رسمی شامل:
20190730_182217-scaled

مراحل کارشناسی خودرو توسط تابش خودرو

۱-ثبت درخواست کارشناسی خودرو با پر کردن فرم مربوطه یا از طریق تماس با مجموعه ما ۲-هماهنگی کارشناسان ما با شما و تعیین زمان و محل کارشناسی ۳-اعزام کارشناس در حدود ۳۰ دقیقه به محل موردنظر ۴-انجام کارشناسی کامل خودرو(بدنه، فنی و آپشن ها) ۵-ارائه گزارش کارشناسی مکتوب به صورت رسمی